Voorwaarden

LEES DEZE ALGEMENE GEBRUIKSOVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR TOEGANG TE NEMEN OF GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE SITES EN ONZE DIENSTEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN AAN DEZE VOORWAARDEN EN ALLE VOORWAARDEN DIE IN DE REFERENTIE ZIJN VERMELD. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE VOORWAARDEN, DIENT U ONZE WEBSITES OF ONZE DIENSTEN NIET TE GEBRUIKEN OF TE GEBRUIKEN. ALS JE EEN DATEOLICIOUS ABONNEE WORDT EN BETAALT MET EEN KREDIET- OF DEBITCARD, ZAL JE ABONNEMENT AUTOMATISCH VERNIEUWEN VOOR BEPAALDE TIJDVAKKEN ALS JE NIET ANNULEERT VOORAFGAAND AAN HET EINDE VAN DE TERMIJN.

Overzicht
Welkom bij Dateolicious.com, de service voor volwassenen om elkaar online te ontmoeten, beheerd door Dateolicious Inc. ("Dateolicious.com"). Door de Dateolicious.com Website te gebruiken (de "Website") gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden (deze "Overeenkomst"), ongeacht of u zich registreert als lid van Dateolicious.com ("lid"). Als u lid en gebruik wilt maken van de Dateolicious.com-service (de "Service"), lees dan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u bezwaar hebt tegen iets in deze Overeenkomst of het Privacybeleid van Dateolicious.com, mag u de Website of de Service niet gebruiken. De Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door Dateolicious.com worden gewijzigd, met ingang van publicatie op de website Dateolicious.com. Uw gebruik van de Service na een dergelijke plaatsing houdt in dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

Verkiesbaarheid
U moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn om u te registreren als lid van Dateolicious.com of gebruik de website. lidmaatschap van de Service is ongeldig waar verboden. Door het gebruiken van website, verklaart en garandeert u dat u over het recht, de autoriteit en de capaciteit beschikt om deze Overeenkomst aan te gaan en zich te houden aan alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.

Voorwaarden
Deze Overeenkomst blijft volledig van kracht terwijl u de Website gebruikt en / of zijn lid. U kunt uw lidmaatschap en / of abonnement op elk gewenst moment beëindigen, om wat voor reden dan ook, door een kennisgeving van beëindiging per e-mail te sturen naar Support@Dateolicious.com. Dateolicious.com kan uw lidmaatschap beëindigen door een bericht naar u te sturen op het e-mailadres u verstrek in uw aanvraag voor lidmaatschap, of een dergelijk e-mailadres zoals u dat wilt later doorgeven aan Dateolicious.com. Alle beslissingen met betrekking tot de beëindiging van accounts wordt naar goeddunken van Dateolicious.com gemaakt. Dateolicious.com is dat niet vereist om u op de hoogte te stellen voordat u uw lidmaatschap beëindigt. Dateolicious.com is niet verplicht en kan worden verboden om een ​​reden voor de beëindiging bekend te maken van uw account. Zelfs nadat uw lidmaatschap is beëindigd, blijft deze Overeenkomst bestaan in werkelijkheid. Alle voorwaarden die naar hun aard kunnen voortbestaan ​​na beëindiging van deze Overeenkomst wordt geacht deze beëindiging te overleven.

Niet-commercieel gebruik door leden
De Website is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik door individuele leden en mag niet worden gebruikt in verband met commerciële doeleinden. Organisaties, bedrijven en / of bedrijven mogen geen lid worden en mogen de Service of de Website voor geen enkel doel gebruiken. Illegaal en / of ongeoorloofd gebruik van de website, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en / of e-mailadressen van leden door elektronische of andere middelen voor het doel van ongevraagde e-mail verzenden en ongeoorloofd framen of linken naar de Website kan worden onderzocht en passende juridische stappen worden ondernomen, ook zonder beperking, burgerlijk, strafrechtelijk en gerechtelijk verhaal.

Beveiliging van uw account
U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord die u aanwijst tijdens het registratieproces en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en wachtwoord. U gaat akkoord met (a) onmiddellijk Dateolicious.com op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) zorg ervoor dat u uw account aan het einde van elke sessie. Dateolicious.com is niet aansprakelijk voor enige verlies of schade als gevolg van uw niet-naleving van deze bepaling. Je zou moeten Wees extra voorzichtig wanneer u uw account opent vanaf een openbare of gedeelde computer zodat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke gegevens niet kunnen bekijken of opnemen.

Interacties met andere leden
U bent zelf verantwoordelijk voor uw interacties met andere leden. Je begrijpt dat Dateolicious.com op geen enkele manier haar leden screent, noch Dateolicious.com onderzoek naar de achtergronden van zijn leden of probeer de verklaringen te verifiëren van zijn leden. Dateolicious.com geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de gedrag van leden of hun verenigbaarheid met huidige of toekomstige leden. In geen enkele gebeurtenis zal Dateolicious.com aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, hetzij direct, indirect, algemeen, speciaal, compenserend, voortvloeiend en / of incidenteel uit of verband houden met het gedrag van u of iemand anders in verband met het gebruik van de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot, lichamelijk letsel, emotioneel leed, en / of enige andere schade die voortvloeit uit communicatie of vergaderingen met andere geregistreerde gebruikers van deze Service of personen die u via deze Service ontmoet. U stemt ermee in te nemen redelijke voorzorgsmaatregelen in alle interacties met andere leden van de Service, in het bijzonder als u besluit om offline of persoonlijk te ontmoeten. U begrijpt dat Dateolicious.com geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot uw ultieme compatibiliteit met individuen die u via de Service ontmoet. U moet uw financiële gegevens niet verstrekken informatie (bijvoorbeeld uw creditcard- of bankrekeninggegevens) aan anderen leden.

Inhoud op Dateolicious.com
(a) Eigendomsrechten. Dateolicious.com bezit en behoudt alle eigendomsrechten op de website en de service. De website bevat het auteursrechtelijk beschermde materiaal, handelsmerken, en andere eigendomsinformatie van Dateolicious.com en zijn licentiegevers. Behalve voor die informatie die in het publieke domein is of waarvoor u bent gegeven schriftelijke toestemming, mag u niet kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, distribueren, uitvoeren, dergelijke eigendomsinformatie weergeven of verkopen. (b) Vertrouwen op inhoud, advies, Etc. Adviezen, adviezen, verklaringen, aanbiedingen of andere gemaakte informatie of inhoud beschikbaar via de Service, maar niet rechtstreeks door Dateolicious.com, zijn die van hun respectieve auteurs, en moet niet noodzakelijkerwijs worden vertrouwd op. Dergelijke auteurs zijn als enige verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. Dateolicious.com biedt geen: (i) garantie de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige informatie over de Service, of (ii) de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van. aannemen, goedkeuren of aanvaarden elke mening, advies of verklaring afgelegd door een partij die op de Website verschijnt. In geen geval zal Dateolicious.com of aan haar gelieerde ondernemingen verantwoordelijk zijn voor enig verlies of enige schade als gevolg van uw vertrouwen op informatie of andere inhoud geplaatst op de website of verzonden aan of door leden.

Inhoud die door u is geplaatst
Een. U bent zelf verantwoordelijk voor de Inhoud die u publiceert of weergeeft (hierna, & quot; post & quot;) op de Service of verzend naar andere leden. Je zult niet posten op de Service of aan andere leden, lasterlijk, onnauwkeurig, beledigend, obsceen, profaan, aanstootgevend, seksueel gericht, bedreigend, intimiderend, racistisch aanstootgevend of illegaal materiaal, of materiaal dat inbreuk maakt of een ander overtreedt de rechten van de partij (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, en rechten op privacy en publiciteit). U zult niet onnauwkeurig en misleidend aangeven of onjuiste informatie aan het Bedrijf of een ander lid. Als informatie wordt verstrekt naar Dateolicious.com, of een ander lid, wordt vervolgens onnauwkeurig, misleidend of onwaar, u zult Dateolicious.com onmiddellijk op de hoogte brengen van een dergelijke wijziging. b. Je begrijpt en ga ermee akkoord dat Dateolicious.com elke inhoud, berichten, dubbelblind kan bekijken en verwijderen e-mails, foto's of profielen (gezamenlijk & quot; Content & quot;), in beide gevallen in geheel of gedeeltelijk, dat naar het oordeel van Dateolicious.com deze Overeenkomst schendt of die aanstootgevend of illegaal zijn of die de rechten schaden, schaden of de veiligheid van leden bedreigen. c. Door Inhoud te plaatsen op een openbaar gedeelte van Dateolicious.com, u verleent automatisch en u verklaart en garandeert dat u het recht hebt om dit te doen aan Dateolicious.com, aan haar gelieerde ondernemingen, licentiehouders en opvolgers, een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, volledig betaalde, wereldwijde licentie voor gebruik, kopiëren, uitvoeren, weergeven, reproduceren, aanpassen, wijzigen en verspreiden van dergelijke informatie en inhoud en voor te bereiden afgeleide werken van, of opnemen in andere werken, dergelijke informatie en inhoud, en om sublicenties van het voorgaande te verlenen en autoriseren. Je vertegenwoordigt verder en garanderen dat openbaar plaatsen en gebruik van uw inhoud door Dateolicious.com dat niet zal doen inbreuk maken op of inbreuk maken op de rechten van een derde partij. d. Het volgende is gedeeltelijk lijst van het soort inhoud dat illegaal of verboden is op de website.

Auteursrechtbeleid
U mag op geen enkele wijze auteursrechtelijk beschermd materiaal plaatsen, verspreiden of reproduceren, handelsmerken of andere eigendomsinformatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming toestemming van de eigenaar van dergelijke eigendomsrechten. Zonder het voorgaande te beperken, als u van mening bent dat uw werk op een bepaalde manier is gekopieerd en op de Service is geplaatst die een schending van het auteursrecht vormt, geef dan onze auteursrechtagent toestemming de volgende informatie: een elektronische of fysieke handtekening van de gemachtigde persoon op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtelijk belang; een beschrijving van het auteursrecht werk waarvan u beweert dat het is geschonden; een beschrijving van waar het materiaal dat u beweert dat er inbreuk wordt gemaakt op de website; uw adres, telefoonnummer, en e-mailadres; een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet; een verklaring door u, gemaakt op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de auteursrechteigenaar bent of gemachtigd bent om handelen namens de auteursrechthouder. De auteursrechtagent van Dateolicious.com voor kennisgeving van claims van schending van het auteursrecht kan als volgt worden bereikt: Dateolicious Support!.

Geschillen tussen leden
U bent zelf verantwoordelijk voor uw interacties met andere leden van Dateolicious.com. Dateolicious.com behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om geschillen te controleren tussen jou en andere leden.

Ontkenning
Dateolicious.com IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE ONJUISTE OF ONJUISTE INHOUD GEPLAATST OP DE WEBSITE OF IN VERBAND MET DE DIENST, OF DE GEBRUIKER DAARVAN VEROORZAAKT HEEFT WEBSITE, leden OF OP ENIG APPARAAT OF PROGRAMMERING VERBONDEN MET OF GERICHT IN DE DIENST. Dateolicious.com IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEDRAG, ONLINE OF OFFLINE, VAN ENIGE GEBRUIKER VAN DE WEBSITE OF VAN DE SERVICE. Dateolicious.com AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EVENTUELE FOUT, NALATIGHEID, ONDERBREKING, VERWIJDERING, DEFECT, VERTRAGING IN WERKING OF TRANSMISSIE, COMMUNICATIE LIJNSTORING, DIEFSTAL OF VERNIETIGING OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, OF WIJZIGING VAN, GEBRUIKERS- OF lid-COMMUNICATIE. Dateolicious.com IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE PROBLEMEN OF TECHNISCHE STORINGEN VAN ENIG TELEFOONNETWERK OF LIJNEN, COMPUTER ONLINE SYSTEMEN, SERVERS OF PROVIDERS, COMPUTERAPPARATUUR, SOFTWARE, NALATIGHEID VAN E-MAIL OF SPELERS OP GROND VAN TECHNISCHE PROBLEMEN OF VERKEERSVERKEER OP INTERNET OF OP EEN WEBSITE OF COMBINATIE DAARVAN, INCLUSIEF LETSEL OF SCHADE VOOR GEBRUIKERS EN / OF leden OF VOOR COMPUTER VAN ANDERE PERSONEN GERELATEERD OF RESULTAAT VAN HET DEELNEMEN OF DOWNLOADEN VAN MATERIALEN IN VERBAND MET HET WEB EN / OF IN VERBINDING MET DE DIENST. IN GEEN GEVAL ZAL Dateolicious.com OF OM HET EVEN WELK VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, ADVERTEERDERS, PROMOTORS OF DISTRIBUTIEPARTNERS ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE, INCLUSIEF PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD, HET GEVOLG VAN IEDEREEN GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE DIENST, ENIGE INHOUD DIE OP DE WEBSITE IS GEPLAATST OF DIE ZENDEN VOOR leden, OF ELKE INTERACTIE TUSSEN GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE, ONLINE OF OF OFFLINE. DE WEBSITE EN DE DIENST WORDEN GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT'; EN Dateolicious.com WIJST UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. Dateolicious.com KAN GEEN ENKELE SPECIFIEKE RESULTATEN BELOVEN EN BELOOFT ER NIET VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN / OF DE SERVICE.

Beperkte aansprakelijkheid
Behalve in rechtsgebieden waar dergelijke bepalingen beperkt zijn, zal Dateolicious.com in geen geval aansprakelijk zijn jegens u of een derde persoon voor enige indirecte, gevolgschade, voorbeeldige, incidentele, speciale of punitieve schade, inclusief ook verloren winsten die voortvloeien uit uw gebruik van het web site of de Service, zelfs als Dateolicious.com op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Niettegenstaande enige hierin vervatte afwijking, is de aansprakelijkheid van Dateolicious.com jegens u om welke reden dan ook, ongeacht de vorm van de actie, te allen tijde beperkt tot het bedrag dat u eventueel aan Dateolicious.com voor de Service tijdens de duur van het lidmaatschap.

Vrijwaring en geschillen
Een. Geschillen. Ons doel is om eventuele geschillen in der minne en snel op te lossen en we raden u aan contact met ons op te nemen en uw klacht toe te lichten voordat u juridische stappen onderneemt. U stemt ermee in dat elk geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst of over of waarbij de Services betrokken zijn, wordt beheerst door de wetten van de staat Florida (VS), zonder effect te hebben op conflictprincipes van wetten die kunnen voorzien in de toepassing van de wet van een andere jurisdictie. U en Dateolicious komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van, en akkoord te gaan met het feit dat de juiste locatie in, de nationale rechtbanken gevestigd in Orlando, Florida (VS) in dergelijke juridische stappen of procedures.

B. Vergoeding. U stemt ermee in om Dateolicious, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en elk van hun directeuren, functionarissen, managers, agenten, aannemers, partners en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te houden van enig verlies, aansprakelijkheid, claim, schade, kosten, uitgaven of vraag, inclusief redelijke advocatenkosten, die te wijten zijn aan of voortvloeien uit (i) uw gebruik van of het onvermogen om de Services te gebruiken, (ii) elke Gebruikersinhoud of Submissie die u verstrekt of verzendt via de Services, (iii) uw gedrag in verband met de Services of onze gebruikers, (iv) uw overtreding van een van de voorwaarden van deze Overeenkomst, (v) uw schending van de rechten van een derde partij of (vi) uw overtreding van toepasselijke wetten, regels of voorschriften.

Aanpassing voor service
Dateolicious.com behoudt zich het recht voor om op elk moment tijdelijk te wijzigen of stop te zetten of permanent, de Service (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving. Je gaat akkoord dat Dateolicious.com niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

Handelsmerken
"DATEOLICIOUS", de logo's van Dateolicious en elke andere handelsnaam of slogan in de Services zijn handelsmerken of servicemerken van Dateolicious, haar partners of licentiegevers en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dateolicious of de toepasselijke handelsmerkhouder. Bovendien is het uiterlijk van de Services, inclusief alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts, het servicemerk, handelsmerk en / of handelskleding van Dateolicious en mag het niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, in het geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle andere handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's vermeld in de Services zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Verwijzing naar producten, services, processen of andere informatie, op handelsnaam, handelsmerk, fabrikant en leverancier of anderszins, betekent niet dat wij deze onderschrijven, sponsoren of aanbevelen.

Hyperlinks
U krijgt een beperkt, niet-exclusief recht om een ​​tekst-hyperlink naar de Dateolicious-websites te maken voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat deze link Dateolicious of haar Services niet op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins lasterende manier uitbeeldt en op voorwaarde dat het linken site bevat geen enkel volwassen of illegaal materiaal of materiaal dat aanstootgevend, intimiderend of anderszins aanstootgevend is. Dit beperkte recht kan op elk moment worden ingetrokken. U mag het logo of de gepatenteerde afbeeldingen van Dateolicious niet gebruiken om te linken naar enige Dateolicious-website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Verder mag u frametechnieken niet gebruiken, inlijsten of gebruiken om een ​​handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie van Dateolicious mee te nemen, inclusief de afbeeldingen in de Services, de inhoud van een tekst of de lay-out / ontwerp van een pagina of formulier in de Diensten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dateolicious. Behalve zoals hierboven vermeld, wordt u geen enkel recht of licentie overgedragen door implicatie, uitsluiting of anderszins in of onder enig patent, handelsmerk, auteursrecht of eigendomsrecht van Dateolicious of een derde partij. Dateolicious biedt geen enkele claim of verklaring met betrekking tot, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de kwaliteit, inhoud, aard of betrouwbaarheid van websites van derden die toegankelijk zijn via een hyperlink van de Services. Dergelijke sites vallen niet onder de controle van Dateolicious en Dateolicious is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gekoppelde site of elke link op een gekoppelde site, of voor beoordeling, wijzigingen of updates van dergelijke sites. Dateolicious verstrekt deze links uitsluitend om het u gemakkelijk te maken, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele manier affiliatie, goedkeuring of goedkeuring door Dateolicious van enige site of enige informatie daarin. Wanneer u de Services verlaat, dient u zich ervan bewust te zijn dat onze voorwaarden en het beleid niet langer van toepassing zijn. U dient de van toepassing zijnde voorwaarden en beleidslijnen, inclusief privacy- en gegevensverzamelingsmethoden, van elke site waarnaar u navigeert te lezen in de Services.

Inhoud van derden
Dateolicious kan inhoud van derden op de Services aanbieden en kan links naar webpagina's en inhoud van derden (gezamenlijk de "Content van derden") leveren als service aan diegenen die geïnteresseerd zijn in deze informatie. Dateolicious heeft geen controle over, onderschrijft of aanvaardt geen Inhoud van Derden en doet geen uitspraken of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de Inhoud van Derden, inclusief maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. U erkent en gaat ermee akkoord dat Dateolicious op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor inhoud van derden en neemt geen verantwoordelijkheid op zich om inhoud van derden bij te werken of te herzien. Gebruikers gebruiken dergelijke inhoud van derden op eigen risico.

Betaalde services
Een. Algemeen. U gaat ook akkoord met het betalen van de toepasselijke vergoedingen voor de Betaalde Services (inclusief maar niet beperkt tot periodieke vergoedingen voor lopende abonnementen (de "Abonnementsgelden") zoals uiteengezet op de Services) zodra deze verschuldigd zijn plus alle bijbehorende belastingen (inclusief maar niet beperkt tot verkoop en gebruik belastingen, heffingen of andere overheidsbelastingen of heffingen) en om ons alle incassokosten en interesten voor achterstallige bedragen te vergoeden. Vergoedingen voor de Betaalde Services kunnen vooraf, achteraf, per gebruik of zoals anderszins beschreven worden, worden betaald wanneer u de Betaalde Services aanvankelijk aanschaft. Alle prijzen voor betaalde diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

B. Betalingsmiddel. Dateolicious kan van tijd tot tijd verschillende betaalmethoden aanbieden, inclusief maar niet beperkt tot betaling per creditcard en per betaalkaart. Dateolicious brengt u kosten in rekening voor betaalde services via de betaalmethode die u selecteert bij de oorspronkelijke aankoop van de betaalde services (de "betalingsmethode") en u stemt ermee in om de betaling met die betaalmethode uit te voeren. Bepaalde betalingsmethoden, zoals creditcards en betaalpassen, kunnen betrekking hebben op overeenkomsten tussen u en de financiële instelling, creditcardmaatschappij of een andere aanbieder van de door u gekozen betalingsmethode (de "Aanbieder van betalingsmethoden"). Als we geen betaling ontvangen van uw aanbieder van betalingsmethoden, stemt u ermee in om direct alle verschuldigde bedragen direct op uw verzoek van ons te betalen. Uw niet-beëindiging of voortgezet gebruik van de Betaalde Services bevestigt opnieuw dat wij bevoegd zijn om uw Betaalmethode in rekening te brengen.

C. Automatische verlenging van abonnementen. Als u betaalt voor een abonnement met krediet- of betaalkaart kaart (of andere betaalmethode vermeld op ONZE SERVICES AS met betrekking tot een automatische verlenging van abonnement) EN U uw abonnement niet zoals uiteengezet in RUBRIEK 13 (d) lager dan vorig CANCEL AAN HET EINDE VAN DE TERMIJN, UW ABONNEMENT WORDT AUTOMATISCH UITGEBREID AAN HET EINDE VAN ELKE DUUR VOOR SUCCESIEVE VERNIEUWINGSTIJDVAKKEN VAN DEZELFDE DUUR ALS DE ABONNEMENTSTERMIJN DIE OORSPRONKELIJK IS GESELECTEERD (BIJGEVOLG ZAL, TENZIJ U ANNULEERT, EEN ABONNEMENT VAN EEN MAAND AUTOMATISCH OP MAANDELIJKSE BASIS EN EEN ZES VERLENGEN maanden abonnement wordt automatisch verlengd op een zes maanden BASIS). Tenzij anders aangegeven in de van toepassing Additionele Voorwaarden Een dergelijke verlenging op hetzelfde abonnementsgeld had toen u GEABONNEERD, plus eventuele belastingen, tenzij informeren wij u minstens 10 dagen voor het einde van de huidige termijn DAT DE abonnementskosten worden TOENAME. U erkent en aanvaardt dat BETAALWIJZE automatisch worden voor dergelijke abonnementskosten, plus eventuele BELASTINGEN, ELKE DERGELIJKE automatisch vervangen. U ERKENT DAT UW ABONNEMENT ONDERWORPEN IS AAN AUTOMATISCHE VERLENGINGEN EN DAT U AKKOORD GAAT MET EN ACCEPTEERT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ALLE HERHALINGSKOSTEN OP UW CREDIT OF DEBETKAART (OF ANDERE BETAALMETHODE, VOOR ZOALS VAN TOEPASSING) OP BASIS VAN DEZE AUTOMATISCHE VERLENGINGSFUNCTIE ZONDER VERDER MACHTIGING VAN U EN ZONDER VERDER KENNISGEVING MET UITZONDERING VAN VOOR ZOVER DE WET VEREIST IS. U ACCEPTEERT TEVENS DAT HET BEDRAG VAN DE TERUGKERENDE brengen indien de geldende belastingtarieven verandering kan veranderen of wanneer U wordt gewaarschuwd dat er een toename van de inschrijfkosten ZAL ZIJN.

D. Annulering van abonnementen. OM UW ABONNEMENT OP ELK MOMENT TE WIJZIGEN OF TE ANNULEREN, ANDERS DAN KRACHTENS PARAGRAAF 21, GA NAAR DE "HOME" -PAGINA VAN UW ACCOUNT, KLIK OP "ABONNEMENT" EN VOLG DE INSTRUCTIES. ALS JE JE ABONNEMENT ANNULEERT, ANDERS DAN KRACHTENS PARAGRAAF 21, ZULLEN UW ABONNEMENTEN VAN HET ABONNEMENT DOORGAAN TOT HET EINDE VAN UW DAN HUIDIGE ABONNEMENT TERMIJN, MAAR UW ABONNEMENT WORDT NIET VERNIEUWD NA DAT VERLOF. VOOR GEBRUIKERS IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE GAAT U ERMEE AKKOORD DAT ALS U DE AANKOOP VAN UW ABONNEMENT AANSLUTT ALS U OP "BEVESTIGING" OF "AANKOOP" KLIKT (OF EEN GELIJKAARDIGE TOETS), ZULLEN WIJ BEGINNEN U DE DIENSTEN TE VERLENEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U GEEN RECHT HEBT DEZE OVEREENKOMST TE ANNULEREN ONDER DE AFSTAND VERKOOP RICHTLIJN (OF SOORTGELIJKE WETGEVING). ONZE GEBRUIKSVOORWAARDENOVEREENKOMST ZAL BESCHIKBAAR ZIJN OP dateolicious.com GEDURENDE DE DUUR VAN HET CONTRACT.

E. Huidige informatie vereist. U stemt ermee in om actuele, volledige en correcte factuurinformatie te verstrekken en ermee akkoord te gaan al deze informatie (zoals wijzigingen in het factuuradres, creditcardnummer of de vervaldatum van de creditcard) onmiddellijk bij te werken voor zover nodig voor de verwerking van alle betalingen die verschuldigd zijn aan Dateolicious. U stemt ermee in om Dateolicious onmiddellijk op de hoogte te stellen als uw betaalmethode wordt geannuleerd (bijvoorbeeld als gevolg van verlies of diefstal) of als u een potentiële inbreuk op de beveiliging met betrekking tot uw betaalmethode constateert. Als u geen van de voorgaande informatie verstrekt, erkent u dat uw huidige betaalmethode nog steeds in rekening kan worden gebracht voor betaalde services en blijft u verantwoordelijk voor al dergelijke kosten.

F. Wijziging in geautoriseerde hoeveelheid. Als het te betalen bedrag afwijkt van het bedrag dat u hebt geautoriseerd bij de aankoop van Betaalde services (anders dan vanwege het instellen of wijzigen van het bedrag van belastingen, inclusief maar niet beperkt tot verkopen en het gebruik van belastingen, heffingen of andere overheidsbelastingen of heffingen), heeft Dateolicious zal ten minste 10 dagen vóór de geplande datum van de transactie kennisgeving doen van het in rekening te brengen bedrag en de datum van de heffing. U stemt ermee in dat Dateolicious de gemaakte kosten kan cumuleren en deze als een of meer geaggregeerde kosten kan indienen tijdens of aan het einde van elke betalingscyclus.

G. Onjuiste betalingen en fouten. In het geval dat u een betaling voor betaalde diensten bij ons indient die niet overeenkomt met de prijs voor de betaalde services die u hebt geselecteerd, heeft Dateolicious het recht om geheel of gedeeltelijk (1) alle of sommige het bedrag van uw betaling, (2) past uw betaling geheel of gedeeltelijk toe op andere soortgelijke Betaalde Services die een aankoopprijs hebben die lager is dan het bedrag van uw betaling, of (3) past uw betaling in elke combinatie van de voorgaande manieren toe. Raadpleeg ons Privacybeleid voor informatie over hoe Dateolicious informatie van zijn gebruikers verzamelt, gebruikt en openbaar maakt. Dateolicious behoudt zich het recht voor om eventuele fouten of vergissingen die het maakt te corrigeren, zelfs als het al om betaling heeft gevraagd of ontvangen.

Beëindiging van de service
Deze Overeenkomst is van kracht bij uw eerste gebruik van de Services en blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. een. Beëindiging door Dateolicious. Niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in deze Overeenkomst, kan Dateolicious uw account en uw recht om de Services te gebruiken opschorten, deactiveren of beëindigen en uw toegang tot en gebruik van de Services op elk moment naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook, blokkeren of voorkomen. geen reden, zonder uitleg en zonder kennisgeving (inclusief maar niet beperkt tot het blokkeren van gebruikers of leden van bepaalde IP-adressen). We behouden ons ook het recht voor om de toegang tot uw accountinformatie, Gebruikerscontent of gegevens uit onze Services en andere records te allen tijde naar eigen goeddunken te verwijderen of blokkeren.

B. Beëindiging door jou. Naast het recht om uw abonnement te annuleren op grond van artikel 21, hieronder, kunt u uw account op elk gewenst moment deactiveren of beëindigen, om welke reden dan ook, door naar de "Home" -pagina van uw account te gaan.

Annuleringsrechten
In aanvulling op de annuleringsprocedure uiteengezet in Paragraaf 13 (d) hierboven, als u een Dateolicious-abonnee bent in een van de volgende staten (zoals bepaald door de postcode die u gebruikt ten tijde van uw abonnement), hebt u recht op annuleer uw abonnement volgens de hieronder beschreven toepasselijke voorwaarden voor een dergelijke staat. De datum van uw abonnement is de datum waarop u zich aanmeldt voor het abonnement via onze Services. Bij annulering van uw abonnement in overeenstemming met deze Sectie 21, worden uw abonnementsvoordelen onmiddellijk beëindigd.

Een. Arizona. U hebt het recht om uw abonnement zonder boete of verplichting op te zeggen binnen drie werkdagen, behalve op zon- en feestdagen, na de datum waarop u abonnee werd. Een ondertekende schriftelijke kennisgeving van annulering (inclusief uw Dateolicious-gebruikersnaam en het e-mailadres dat is gebruikt om u voor de Services te registreren) moet per aangetekende post worden verzonden naar Dateolicious, Inc., Attn: Refund Request, 16026 Corner Lake Dr, Orlando, Florida 32820, of persoonlijk bezorgd op onze kantoren op dat adres. Gelden die betaald zijn uit hoofde van een abonnement op datingservices worden terugbetaald binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van annulering.

B. Florida. U hebt het recht om uw abonnement op te zeggen, zonder enige boete of verplichting, op elk moment tot middernacht van de derde werkdag na de dag waarop u zich abonneert op Betaalde Services. Om uw abonnement te annuleren, stuurt u een e-mail of bezorgt u een gedateerde en ondertekende kennisgeving (inclusief uw Dateolicious-gebruikersnaam en het e-mailadres dat is gebruikt om u voor de Services te registreren) bij Dateolicious, Inc., Tav: Verzoek om teruggave, 16026 Corner Lake Dr, Orlando, Florida 32820, of stuur een telegram waarin staat dat u uw abonnement opzegt of woorden met een vergelijkbaar effect. Kennisgeving van annulering indien gegeven per post, is van kracht wanneer deze wordt gedeponeerd in de post en op de juiste wijze is geadresseerd met vooraf gefactureerde verzendkosten. Alle gelden die worden betaald op grond van een abonnement op datingservices worden binnen 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving van annulering terugbetaald.

C. Connecticut. KENNISGEVING VAN ANNULERING U KUNT DIT CONTRACT ANNULEREN, ZONDER ENIGE WILLEKEURIGHEID OF VERPLICHTING, BINNEN DRIE ZAKDAGEN NA UW ONTVANGST VAN DIT CONTRACT DOOR DEZE ONDERTEKENDE EN GEDATEERDE AANKONDIGING VAN ANNULERING DOOR BEVOEGDE OF GEREGISTREERD POST VAN DE VERENIGDE STATEN AAN DE VERKOPER OP HET VOLGENDE ADRES TE DATE: DATEOLICIOUS, INC. , ATTN: TERUGBETALINGSVERZOEK, 16026 Corner Lake Dr, Orlando, Florida 32820. INDIEN U ANNULEERT, WORDEN ELKE BETALING DIE DOOR U OP GROND VAN HET CONTRACT IS GEMAAKT, TERUGKLAAR BINNEN TIEN BEDRIJFSDAGEN NA HET ONTVANGSTBEWIJS VAN DE VERKOPER VAN UW ANNULERINGSMELDING. INCLUSIEF UW DATEOLICIOUS GEBRUIKERSNAAM EN HET E-MAILADRES DAT WORDT GEBRUIKT OM DE SERVICES MET DEZE AANKONDIGING TE REGISTREREN.

D. Illinois. U hebt het recht om uw abonnement zonder enige boete of verplichting te annuleren binnen drie werkdagen na de eerste werkdag na de datum waarop u abonnee werd. Een schriftelijke kennisgeving van annulering (inclusief uw Dateolicious-gebruikersnaam en het e-mailadres dat is gebruikt om u voor de Services te registreren) moet per aangetekende of aangetekende post worden verzonden naar Dateolicious, Inc., tav: Refund Request, 16026 Corner Lake Dr, Orlando, Florida 32820. Gelden die worden betaald op grond van een abonnement op datingservices worden terugbetaald binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van annulering.

E. Iowa. U hebt het recht om uw abonnement zonder enige straf of verplichting te annuleren binnen drie werkdagen na de datum waarop u abonnee bent geworden. Een schriftelijke kennisgeving van annulering (inclusief uw Dateolicious-gebruikersnaam en het e-mailadres dat is gebruikt om u voor de Services te registreren) moet worden verzonden of bezorgd aan Dateolicious, Inc., Attn: Refund Request, 16026 Corner Lake Dr, Orlando, Florida 32820 of stuur een telegram. Gelden die betaald worden op grond van een abonnement op datingservices worden terugbetaald binnen 10 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van annulering.

F. Minnesota. HET RECHT VAN LEDEN OM TE ANNULEREN Als je dit contract wilt annuleren, kun je annuleren door een schriftelijke kennisgeving aan de club te bezorgen of te mailen. De kennisgeving moet vermelden dat u niet aan het contract gebonden wilt zijn en moet worden bezorgd of gemaild vóór middernacht van de derde werkdag nadat u dit contract hebt ondertekend. De kennisgeving moet worden bezorgd of gemaild naar: Dateolicious, Inc., Attn: Refund Request, 16026 Corner Lake Dr, Orlando, Florida 32820. Als u annuleert, retourneert de club binnen tien dagen na de datum waarop u kennisgeving van annulering, alle betalingen die u hebt gedaan. Vermeld uw Dateolicious-gebruikersnaam en het e-mailadres dat is gebruikt om u voor de Services te registreren met een dergelijke kennisgeving.

G. New York. KENNISGEVING VAN ANNULERING U KUNT DIT CONTRACT ANNULEREN, ZONDER ENIGE WILLEKEURIGHEID OF VERPLICHTING, BINNEN DRIE (3) WERKDAGEN NA DE DATUM VAN DIT CONTRACT DOOR DEZE GETEKEND EN GEDATEERD BERICHT VAN ANNULERING TE WIJZIGEN DOOR EEN BEVOEGDE OF GEREGISTREERDE POST VAN DE VERENIGDE STATEN AAN DE VERKOPER VAN DATEOLICIOUS, INC., ATTN: TERUGBETALINGSVERZOEK, 16026 Corner Lake Dr, Orlando, Florida 32820. INDIEN U ANNULEERT, WORDEN ELKE BETALING DOOR U ONDER HET CONTRACT TERUGGEBRACHT BINNEN TIEN (10) WERKDAGEN NA HET ONTVANGSTBEWIJS VAN DE VERKOPER VAN UW ANNULERINGSBEWIJS. INCLUSIEF UW DATEOLICIOUS GEBRUIKERSNAAM EN HET E-MAILADRES DAT WORDT GEBRUIKT OM DE SERVICES MET DEZE AANKONDIGING TE REGISTREREN.

H. Ohio. U hebt het recht om uw abonnement op te zeggen, zonder enige boete of verplichting, tot middernacht van de derde werkdag na de datum waarop u abonnee werd. Een schriftelijke kennisgeving van annulering (inclusief uw Dateolicious-gebruikersnaam en het e-mailadres dat is gebruikt om u voor de Services te registreren) moet worden verzonden per aangetekende post, op verzoek van ontvangstbewijs of worden bezorgd bij Dateolicious, Inc., Attn: Refund Request, 16026 Corner Lake Dr, Orlando, Florida 32820 of stuur een telegram.

Ik. Rhode Island. KENNISGEVING VAN ANNULERING U kunt uw abonnement op elk gewenst moment vóór middernacht van de derde werkdag na ontvangst van een kopie van dit contract annuleren door een aangetekende of aangetekende post van de Verenigde Staten, een ondertekend en gedateerd exemplaar van dit bericht van annulering op Dateolicious, Inc ., Attn: Refund Request, 16026 Corner Lake Dr, Orlando, Florida 32820. Als u op grond van deze bepaling annuleert, worden alle betalingen die u in het kader van de overeenkomst heeft uitgevoerd, binnen tien (10) werkdagen na ontvangst door de verkoper geretourneerd. van uw annuleringsbericht. Vermeld uw Dateolicious-gebruikersnaam en het e-mailadres dat is gebruikt om u voor de Services te registreren met een dergelijke kennisgeving.

J. Wisconsin. ANNULERING EN TERUGBETALINGEN RECHT OM TE ANNULEREN. U kunt uw abonnement annuleren tot middernacht van de derde dag na de datum waarop u het contract hebt ondertekend. Als u binnen deze periode besluit dat u dit contract wilt annuleren, kunt u dit doen door Dateolicious op de hoogte te stellen door schriftelijk te verzenden of te leveren aan Dateolicious op het adres dat is vermeld in het contract, binnen de eerder beschreven tijdsperiode. Als u dit doet, annuleert u alle betalingen die door u worden gedaan binnen 21 dagen nadat de kennisgeving van annulering is ontvangen en alle bewijzen van eventuele door u uitgevoerde schulden worden door Dateolicious geannuleerd en er worden afspraken gemaakt om u te ontslaan van verdere verplichtingen om hetzelfde te betalen. Vermeld uw Dateolicious-gebruikersnaam en het e-mailadres dat is gebruikt om u voor de Services te registreren met een dergelijke kennisgeving. 22. SPECIALE BEPALINGEN VAN DE STAAT Als u een Dateolicious-abonnee bent in een van de volgende staten (zoals bepaald door de postcode die u op het moment van uw abonnement gebruikt), zijn de onderstaande bepalingen van toepassing voor een dergelijke status. Tenzij anders vermeld, kunt u alle op u van toepassing zijnde rechten uitoefenen door ons schriftelijk een kennisgeving te sturen (waaronder uw Dateolicious-gebruikersnaam en het e-mailadres dat is gebruikt om u voor de Services te registreren) bij Dateolicious, Inc., Attn: Refund Request, 16026 Corner Lake Dr, Orlando, Florida 32820.

Een. Californië. De volgende aanvullende bepalingen zijn van toepassing als u een abonnee in Florida bent (zoals bepaald door de postcode die u gebruikt op het moment van uw abonnement):

Ik. Als u vanwege dood of invaliditeit (zoals hieronder gedefinieerd) niet in staat bent om alle diensten te ontvangen waarvoor u een contract hebt gesloten, kunnen u en uw nalatenschap ervoor kiezen om te worden ontheven van de verplichting om betalingen voor de Services te doen die niet zijn ontvangen voor het overlijden of het begin van een handicap. Als u een bedrag vooruitbetaald hebt voor Diensten, zal zoveel van het vooruitbetaalde bedrag dat u toewijst aan Services die u niet hebt ontvangen, onmiddellijk aan u en uw vertegenwoordiger worden terugbetaald. "Handicap" betekent een voorwaarde die u verhindert om fysiek gebruik te maken van de Diensten die zijn gespecificeerd in het contract tijdens de duur van een handicap en de voorwaarde wordt schriftelijk bevestigd door een arts die door u is aangewezen en vergoed. De schriftelijke verificatie van de arts wordt gepresenteerd aan Dateolicious. Als de arts vaststelt dat de arbeidsongeschiktheid korter is dan zes maanden, kunt u de looptijd van het contract met een periode van zes maanden verlengen zonder extra kosten voor de koper in plaats van annulering.

Ii. U erkent dat de Services online toegankelijk zijn en op veel locaties internationaal worden aangeboden en dat er daarom geen fysiek dating-servicekantoor is. U erkent en stemt ermee in dat voor de doeleinden van Florida Civil Code§ 1694.3 (b), de term "Dating Service Office" verwijst naar elke locatie waar de Services beschikbaar zijn. Als u uw hoofdverblijf verhuist op minder dan 50 mijl van het datingservicecentrum van Dateolicious en u bent niet in staat om het contract naar een vergelijkbare faciliteit over te dragen, kunt u ervoor kiezen om ontslagen te worden van de verplichting om diensten te betalen, anders dan die voorafgaand ontvangen verhuizing.

B. Illinois. De volgende aanvullende bepaling (en) zijn van toepassing als u een Illinois-abonnee bent (zoals bepaald door de postcode die u gebruikt op het moment van uw abonnement):

Ik. U erkent dat de Services online toegankelijk zijn en op veel locaties internationaal worden aangeboden en dat er daarom geen fysiek dating-servicekantoor is. U erkent en stemt ermee in dat voor de doeleinden van de Dating Dating Referral Services Act in Illinois de locatie van een "onderneming" betekent elke locatie waar de Services beschikbaar zijn.

Ii. Als u vanwege overlijden niet in staat bent om alle diensten te ontvangen waarvoor u een contract hebt gesloten, kan uw nalatenschap ervoor kiezen om ontslagen te worden van de verplichting om betalingen voor de Services te doen die niet zijn ontvangen voor het overlijden. We hebben het recht om redelijk bewijs van overlijden te eisen en te verifiëren.

C. New York. De volgende aanvullende bepalingen zijn (zijn) van toepassing als u een New York-abonnee bent (zoals bepaald door de postcode die u gebruikt op het moment van uw abonnement):

Ik. Als u zich inschrijft voor alle Betaalde Services, zal Dateolicious u elke maand minimaal één match aanbieden. In het geval dat we niet minstens één match bieden voor twee of meer opeenvolgende maanden, hebt u de mogelijkheid om deze overeenkomst te annuleren door ons schriftelijk te informeren op het adres dat in deze overeenkomst wordt vermeld en om een terugbetaling te ontvangen van alle bedragen die zijn betaald op grond van het geannuleerde contract; echter met dien verstande dat Dateolicious 15% van de contante prijs of een pro rata bedrag voor het aantal aan u verstrekte verwijzingen als annuleringskosten behoudt, afhankelijk van wat het grootste is. Dit is uw enige remedie voor het niet verstrekken van het minimumaantal verwijzingen.

Ii. Behalve in verband met enige fusie, verkoop van bedrijfsactiva, reorganisatie, financiering, change of control of overname van alle of een deel van de activiteiten van Dateolicious door een andere onderneming of derde partij of in geval van faillissement, zal Dateolicious niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper verkopen, toewijzen of anderszins overdragen voor zakelijke of andere doeleinden aan een persoon alle informatie en materiaal van persoonlijke of particuliere aard verkregen van een koper direct of indirect, inclusief maar niet beperkt tot antwoorden op tests en vragenlijsten, foto's of achtergrond informatie. U erkent en stemt ermee in dat als u enige informatie, inclusief foto's, aan de Services plaatst voor plaatsing op uw profiel of andere delen van de Services, deze informatie openbaar toegankelijk zal zijn en u instemt met het weergeven van dergelijke informatie over de Services.

Iii. Als u uw hoofdverblijfplaats permanent verplaatst binnen een straal van 50 mijl van een gebied waar Dateolicious de Services aanbiedt, kunt u ervoor kiezen om uw abonnement te beëindigen door ons schriftelijk te informeren op het adres dat in deze Overeenkomst is vermeld. Bij een dergelijke verkiezing worden uw abonnementsvoordelen stopgezet en ontvangt u een pro rata restitutie van de betaalde abonnementskosten, minus een beëindigingsvergoeding van $ 50,00, niet meer dan het bedrag van de terugbetaling waarop u recht hebt.

Iv. U hebt het recht om uw abonnement op elk willekeurig moment voor maximaal een jaar te blokkeren. Hiervoor moet u Dateolicious schriftelijk op de hoogte brengen (inclusief uw Dateolicious-gebruikersnaam en het e-mailadres dat is gebruikt om u voor de Services te registreren) op Dateolicious, Inc., Attn: Refund Request, 16026 Corner Lake Dr, Orlando, Florida 32820.

V. Als u een abonnement koopt dat automatisch wordt verlengd, zoals beschreven in Sectie 13 (c) hierboven, wordt het abonnement alleen automatisch verlengd totdat een totale termijn van 2 jaar is bereikt.

D. Wisconsin. De volgende aanvullende bepaling is van toepassing als u een abonnee in Wisconsin bent (zoals bepaald door de postcode die u gebruikt op het moment van uw abonnement): Als u een abonnement koopt dat automatisch wordt verlengd, zoals beschreven in Paragraaf 13 (c) hierboven, zal het abonnement alleen automatisch vernieuwen totdat een totale looptijd van 2 jaar is bereikt.